Wednesday, December 31, 2014

Linnea Gord Diary July 5th and 6th, 1930

SATURDAY, JULY 5TH, 1930 - MALAKS    -   
Additional Photo of Picnic
on July 4th, 1930
We spent a quiet day after all the excitement of yesterday. At nine o'clock in the evening we packed some eats and blankets together, hopped in the Ford and went to Åminneborg.  Here we met Helge Klockars and his motor boat (not forgetting three ducks).  We proceded to our picnic place of yesterday and started a nice "house party".  We emptied the ducks out into the water and let them run around where they wishes.  Then we had our evening coffee, which was good.
That evening we did nothing but play the phonograph, eat and play "Touring".  It was so dark that we could hardly see the cards, but we managed somehow.  We went to bed at about 2 A.M.  Tyra and I slept in one room and all we did for about two hours was slap at mosquitoes.  We would almost be sleeping when "B-z-z-z-z-z" a mosquito would come too close for comfort, so we waved our hands around.  We murdered half a dozen apiece, I do believe.  Even then I think we must have been killing them in our sleep, too.  (No, I won't finish by saying that when we woke up there was a big stack of dead mosquitoes on our bed, because that wasn't the truth!)

SUNDAY, JULY 6TH, 1930 - Norr Skär   
Phonograph and Swimmers
Beautiful strains of music woke us up this morning!  The boys were out in the kitchen, living-room and dining room combined, and were playing the prettiest music they had on the phonograph.  We had breakfast consisting of coffee, hardtack, korv, cookies and coffee bread.  After satisfying our hunger, we all climbed in the boat and rode to the other side of the bay.  We spread out blankets, set the phonograph a-going and then the kids went in swimming.  We had a good time that morning--laughing and talking, taking pictures, slapping flies, etc.  At about 12:30 we went back to Norr Skär to eat dinner (which consisted of breakfast plus sil and eggs).  Dishes were washed and then the boat again hurried us across.  Paul and Helge went fishing and the rest of us slept until about five.  Then it started raining, so we had to hurry back to the house.  Dinner consisted of lunch plus nothing except two eggs, and they were cold, etc. etc.
Meanwhile, a person came over and wanted Helge to take him to Åminneborg, so they piled me in with them.  Then we proceded to have a nice boat wreck.  Coming into Åminneborg, the water was too shallow and the whole rudder came off and the propeller was all bent.  There was much pulling and pushing and pounding on the part of several boys there, but they got the boat ready again in about an hour.  It was raining pitchforks then, so Helge and I hurried for shelter until it had stopped a little.  Then we puffed back to the skar, with the boat as good as ever and no lives lost.
The house was full when we arrived, as about twenty picnickers had come to visit us and dance.  After dancing and singing to our hearts content, at about 11 o'clock Helge ordered us to get our things packed up, because we were going home.  Inasmuch as he was captain of our ship, we had to obey, and we set off with two sailboats and one row boat in tow.  About half ways to Åminneborg, we picked up another sailboat, so then we had four boats in tow.  It certainly was beautiful that evening.  The water was like glass and the sky was all red from the sunset.  White, fluffy clouds drifted by, making all kinds of amusing shapes.  Our boats were reflected in the water, and it certainly looked queer to see such a string.  We sang all the way over, and we were all SO HAPPY! But the worst was yet to come for me.   
When we got home we went directly to bed, but I was miserable.  Me and the flies didn't seem to agree, and I had about a thousand bites on my legs.  They itched and hurt so that I couldn't sleep, and my legs were swollen to about twice their size.  That's all I ever get.  Just Bites! 

Linnea Gord Diary Entry, July 5th, 1930 - Google Translation

Google Translation of Diary Entry
Lördag, juli 5th, 1930 - Malaks
Vi tillbringade en lugn dag efter alla spänningen i går. Klockan nio på kvällen packade vi några äter och filtar ihop, hoppade i Ford och gick till Åminneborg. Här träffade vi Helge Klockars och hans motorbåt (inte att förglömma tre änder). Vi proceded till vår rastplats i går och började en trevlig "house party". Vi tömde ankor ut i vattnet och låt dem springa runt där de önskar. Sedan hade vi vår kvällskaffe, vilket var bra.

Helge Klockars - Portrait

Den kvällen gjorde vi inget annat än spela fonografen, äta och spela "Touring". Det var så mörkt att vi knappt kunde se korten, men vi lyckades på något sätt. Vi gick till sängs vid ungefär 02:00 Tyra och jag sov i ett rum och allt vi gjorde för ca två timmar var slap myggor. Vi skulle nästan vara sovande när "Bzzzzz" en mygga skulle komma för nära för komfort, så vi vinkade våra händer runt. Vi mördade halvt dussin styck, tror jag. Även då tror jag att vi måste ha dödat dem i vår sömn, alltför. (Nej, jag kommer inte avsluta med att säga att när vi vaknade var det en stor stack av döda myggor på vår säng, eftersom det inte var sanningen!)
Söndag, juli 6TH, 1930 - Norr Skär
Vackra stammar av musik vaknade vi upp i morse! Pojkarna var ute i köket, vardagsrummet och matsalen kombineras, och var du spelar den vackraste musik som de hade på fonograf. Vi hade frukost bestående av kaffe, knäckebröd, korv, kakor och kaffebröd. Efter tillfreds vår hunger, vi alla klätt i båten och cyklade till andra sidan av viken. Vi bredde ut filtar, ställa fonografen en pågående och sedan barnen gick i simning. Vi hade en bra tid på morgonen - skrattar och pratar, ta bilder, dunka flugor, etc. Vid ungefär 00:30 gick vi tillbaka till Norr Skär för att äta middag (som bestod av frukost plus sil och ägg). Rätter spolades och sedan båten igen skyndade oss över. Paul och Helge gick fiske och resten av oss sov till cirka fem. Sen började det regna, vi var tvungna att skynda tillbaka till huset. Middag bestod av lunch plus ingenting utom två ägg, och de var kall, etc. etc.
Under tiden en person som kom över och ville Helge att ta honom till Åminneborg, så de staplade mig med dem. Sedan vi proceded att ha en trevlig båt vrak. Kommer in Åminneborg, vattnet var för grunt och hela rodret lossnade och propellern var allt böjd. Det var mycket dra och skjuta och bultade på den del av flera pojkar där, men de fick båten redo igen i ungefär en timme. Det regnade högafflar sedan, Helge och jag skyndade för husrum tills det hade slutat lite. Sedan vi pustade tillbaka till Skär, med båten lika bra som någonsin och inga liv förlorade.
Huset var fullt när vi kom, tjugotal picnickers hade kommit för att besöka oss och dansa. Efter dans och sång till våra hjärtan innehåll, vid ungefär 11:00 Helge beordrade oss att få våra saker packade upp, eftersom vi skulle hem. Eftersom han var kapten för vårt fartyg, var vi tvungna att lyda, och vi iväg med två segelbåtar och en roddbåt i släptåg. Om hälften sätt att Åminneborg, vi plockade upp en annan segelbåt, så då hade vi fyra båtar i släptåg. Det var verkligen vackert den kvällen. Vattnet var som glas och himlen var alldeles röd i solnedgången. Vita, fluffiga moln drev med, göra alla typer av roliga former. Våra båtar speglas i vattnet, och det såg verkligen queer för att se en sådan sträng. Vi sjöng hela vägen över, och vi var alla så glad! Men det värsta var ändå att komma åt mig.
När vi kom hem gick vi direkt till sängs, men jag var olycklig. Jag och flugorna tycks inte överens, och jag hade ungefär tusen bites på mina ben. De kliade och gjorde så att jag inte kunde sova, och mina ben var svullna till ungefär två gånger sin storlek. Det är allt jag någonsin få. Bara Bites!

Monday, December 22, 2014

Translation by Google of Previous Post

Torsdag, juli 3rd, 1930   -  Hela gäng av oss gick in till Vasa idag för att shoppa. Auntie och jag gick ner till ångbåtskontoret för att se om biljettpris till Göteborg. Vi fick reda på att det kommer att kosta runt $ 35 för att åka dit.
Vi hade lunch på Stahls cafe - men vi nästan svalt. Vi beställde ägg och Olga sade att de måste ha haft att vänta på hönsen att lägga dem - det tog så lång tid innan vi fick dem. Hon påpekade också om Äppelpaj att hon hade - "att de måste ha haft för att plocka äpplen". Förresten "Äppelpaj" det är inte som vår äppelpaj. Det är snarare en tårta med någon sorts äppelfyllning.
Vi besökte några vänner eller släktingar (vad de var). Kvinnan vi besökte är stor-mormors syster. Vi hade för mycket kaffe, som vanligt. Vi gick tillbaka till stan för att samla alla våra paket. Vi hade lämnat några här och några där. Vilka var de? Oh! äter för vår fjärde juli picknick. Paketen tog upp en hel säte i bussen. torget, där vi tar bussen träffade vi Arnold, Fred Carlson och Eric Eklunc, som alla kom till picknick. (Hurra! Arnold hade sin trogna "dragspel" med. Det innebar musik!) Blanche var på väg till picknicken också och vår mycket godhjärtad Malax busschaufför väntade 25 minuter övertid tills Wora bussen skulle komma in. vi staplade in, ett glatt gäng, med Eric och Fred följer på deras förtroende springare - cyklar!
Olga, Arnold och jag badade när vi kom hem. Efteråt alla congregated utanför att titta flera medlemmar av den yngre generationen tonhöjd . Arnold spelade också, vilket gör det gröna ringen med musik och sång. Predikanten gick även av, och han verkade inte emot det.
Vi hade verkligen en bra tid på kvällen. Arnold, Fred, Eric och Blanche alla stannade på Malms, och vi alla satt på verandan och sjöng varje låt vi kan tänka på.

Fredag Juli 4TH, 1930 - MALAX OCH Norrskär HOORAY! FJÄRDE OFJULY!
On the Malax
Det var en hektisk morgon, med alla oss tjejer smör bun, springa ärenden, etc. Vid 10:30 vi alla staplade i två bilar och åkte till Amminneborg. "Mamma och Pappa" Anderson hade hyrt en gammal Ford Touring Car, och ungefär sex av oss staplade i det, med Arnold fotsteget. Arvid, Fred & Eric hade volontär att få båten ut, men det tog dem så lång tid att vi trodde att de hade drunknat eller något. Vi var mycket patriotiska den dagen, eftersom det var en nationell helgdag och alla var från Amerika. Vi var alla körmedlemmar och så sjöng vi "Amerika", "Star-Spangled Banner", och några svenska låtar medan stående på kajen. Pojkarna från den tiden hade kommit i sikte med båten - en segelbåt. Flera av damerna fick kalla fötter och sa att vi inte skulle kunna allt gå i den båten. Av och med beslutade vi att anställa båten "Malaks" som var vid kaj. Ägaren av det var där gör en del reparationsarbete (föreställa arbeta på Juli Fjärde Men han var inte en amerikansk, vass han!) Han sa att han skulle ta oss till Norr Skär för 150 varumärken, ser som han kunde arbeta medan han var väntar på oss, så vi hoppade på erbjudandet.
Swimmers
Vår picknick hölls vid Norr Skär vid Klockars "villa. Det var en vacker plats, utom för flugor och stenar. Den var fylld med både. Så snart vi kom, simdräkter västen och alla gjorde en rusning för vattnet. Det var ganska farligt simning, eftersom vattnet var fylld med vassa stenar, stora. Bilder - många av dem - togs av de vackra sjöjungfrur och mer-män. Mr Anderson var centrum för attraktion - hans simning kostym är en av sin frus underkjolar. Han skulle inte posera för en bild, men!
Snart kom att kalla "middag" så alla skyndade för mat, som var läcker. Vi hade Hot Dogs och bullar (Heta hundar OCH bullar) kaffe, potatissallad med riktig majonnäs och skorpor. (Vi köpte den sista burk majonnäs i Vasa och det kostar 50 ¢ för en mycket liten burk.) My! vad en fjärde juli picknick lunch.
Vi alla satt runt bland klipporna efter middagen och sjöng och sedan Arnold gav en konsert. Jag är säker på om vi hade lyssnat vi kunde ha hört stenar och träd som sjunger också. Det fanns kortspel, pop-drickande och mer simning på eftermiddagen.
För kaffe-tiden hade vi kaffe gjort med saltvatten, mjölk, pop, kakor, Bullas och skorpor. Vi hade dans efteråt, precis som alla fjärde juli picknick i Amerika, men i stället för att ha en trevlig stor dance hall vi dansade i villan om en 4 av 4 fot golvet. Om den tiden de tre Malm pojkar och Victor Berts kom ut - gör ett svenskt tillägg till vår annars amerikansk picknick. Vi (ungefär hälften av oss) plockas upp och gick hem vid ca 08:00 i "Malaks". Resten av gäng stannade fram till midnatt och gick hem i segelfartyg.
My! vad en annorlunda och ändå vad en trevlig fjärde juli picknick. Vår Finland fjärde juli picknick kostar oss 52 1/2 ¢ styck. Det fanns tjugotre av oss - och med vår musiker - Arnold - att förse oss entertainmnent, kunde ingen picknick lika med en i Norr Skar den 4 juli 1930. Hurra för Finland!

Diary of Linnea Gord, Nineteen-Year-Old Piano Accompanist, July 3rd and 4th 1930

THURSDAY, JULY 3RD, 1930     The whole bunch of us went in to Vasa today to do some shopping. Auntie and I walked down to the steamship office to see about the fare to Goteborg.  We found out that it will cost around $35 to go there.

We had lunch at Stahls cafe--but we almost starved.  We ordered eggs and Olga said that they must have had to wait for the hens to lay them--it took so long before we got them.  She also remarked about the apple pie that she had--"that they must have had to pick the apples".  By the way "apple pie" there is not like our apple pie.  It is rather a cake with some sort of apple filling.

We visited some friends or relatives (whatever they were).  The woman we visited is great-grandmother's sister.  We had too much coffee, as usual.  We went back to town to collect all of our packages.  We had left some here and some there.  What were they?  Oh! eats for our Fourth of July picnic.
Gathered for the Picnic
 
The packages took up a whole seat in the bus.  At the torget, where we take the bus, we met Arnold, Fred Carlson and Eric Eklunc, all of whom were coming to the picnic.  (Hooray! Arnold had his faithful "dragspel" with.  That meant music!) Blanche was coming to the picnic also and our very kind-hearted Malax bus driver waited 25 minutes overtime until the Wora bus should come in.  Then we piled in, a happy bunch, with Eric and Fred following on their trust steeds--bicycles! 

Olga, Arnold and I went swimming when we reached home.  Afterwards, everybody congregated outside to watch several members of the younger generation pitch hay.  Arnold played, too, making the countryside ring with music and song.  The preacher even went by, and he didn't seem to mind it. 

We certainly had a good time that evening.  Arnold, Fred, Eric and Blanche all stayed at Malm's, and we all sat on the back porch and sang every song we could think of. 

FRIDAY, JULY 4TH, 1930 - MALAX AND NORRSKAR    HOORAY!  FOURTH OFJULY! 
at the picnic
It was a busy morning, with all of us girls buttering bun, running errands, etc.  At 10:30 we all piled in two cars and went to Amminneborg.  "Mamma and Pappa" Anderson had hired an old Ford touring car, and about six of us piled into it, with Arnold on the running board.  Arvid, Fred & Eric had volunteering to get the boat out, but it took them so long that we thought they had drowned or something.  We were very patriotic that day, seeing as it was a National holiday and all of us were from America.  We were all choir members and so we sang "America", "Star-Spangled Banner" and some Swedish songs while standing on the dock.  The boys by that time had come into sight with the boat--a sailing boat.  Several of the ladies got cold feet and said that we couldn't possibly all go in that boat.  By and by we decided to hire the boat "Malaks" which was at the dock.  The owner of it was there doing some repair work (imagine working on July Fourth But he wasn't an American, vass he!) He said that he would take us to Norr Skär for 150 marks, seeing as he could work while he was waiting for us, so we jumped at the offer. 
 
Our picnic was held at Horr Skär at Klockars' villa.  It was a beautiful place, except for flies and rocks.  It was filled with both. As soon as we arrived, swimming suits were donned and everybody made a rush for the water.  It was rather dangerous swimming, because the water was filled with sharp rocks, big ones.  Pictures - many of them - were taken of the beautiful mermaids and mer men.  Mr. Anderson was the center of attraction - his swimming suit being one of his wife's petticoats.  He wouldn't pose for a picture, though!
 
Soon came to call "DINNER" so everybody hurried for food, which was delicious.  We had Hot Dogs and buns (heta hundar och bullar) coffee, potato salad with real mayonnaise and skorpor.  (We bought the last jar of mayonnaise in Vasa and it cost 50¢ for a very little jar.) My! what a Fourth of July Picnic Lunch.

We all sat around among the rocks after dinner and sang and then Arnold gave a concert.  I'm sure if we had been listening we could have heard the rocks and trees singing too.  There was card-playing, pop-drinking and more swimming in the afternoon. 

For coffee-time we had coffee made with salt water, milk, pop, cookies, bullas and skorpor.  We had dancing afterwards, just like any Fourth of July picnic in America, except that instead of having a nice big dance hall we danced in the villa on about a 4 by 4 foot floor.  About that time the three Malm boys and VIctor Berts came out - making a Swedish addition to our otherwise American picnic.  We (about half of us) picked up and went home at about eight o'clock in the "Malaks".  The rest of the bunch stayed until midnight and went home in the sailing vessel. 

My! what a different and yet what a nice Fourth of July picnic.  Our Finland Fourth of July picnic cost us 52 1/2 ¢ apiece.  There were twenty-three of us - and with our musician - Arnold - to furnish us entertainmnent, no picnic could equal the one at Norr Skar on July 4th 1930.  Hooray for Finland!

Thursday, December 11, 2014

The Stone Boat - Transcription from Tapes by Theodore Jensen

(In Summer 1994 I went to Whatcom County and residents at the house now on the foundation allowed me to take a snapshot of the stone foundation made by my grandfather Jonas Jensen and his brother Hans.)
           The Stone Boat     “That's What They Said, That He Learned How To Do That”
1994 - Foundation
made by Hans and Jonas Jensen
Railroad Transom, Lake Whatcom
..

.underneath the house was a full basement, we called it a cellar in those days.  And there was a door in front at the ground level, and the foundation was built out of big blocks of stone.  They had gone up in the creek with what they called a stone boat.  It was a flat thing with small runners on it that they could put a big heavy rock on it without having to lift it up very high.  And they had a steer – this was before I remember anything about it – and that steer would haul that sled with some rocks on it down to where they were going to build the house.  And my uncle Hans apparantly, had learned something about how to do that, how to break up rocks and make stone foundations, over in the old country, because he might have been apprenticed as a stone mason, I don't know that – that's what they said – that he learned how to do that.  And the foundation that was the house, had been there as far as I can remember.  I was back up there visiting about five or ten years ago.  And the house was still standing, and those stones were still there.   

 

Saturday, December 6, 2014

Diary of Linnea Gord, Nineteen-Year-Old Piano Accompanist, Finland, July 1st and 2nd 1930

TUESDAY, JULY 1ST, 1930    Today was rather a warm day, and we sat in the shade of the house and embroidered.  In the afternoon we worked for a while in the factory.

WEDNESDAY, JULY 2ND, 1930  This afternoon Auntie went to a funeral.  It was quite interesting to watch the procession go by.  There were first around ten people walking (almost everyone was dressed in black).  Then came the hearse (drawn by horses) and after that about fourteen two-wheeled carts drawn by horses, two automobiles and twenty-four bicycles.  Before the funeral, everyone goes to the house of the deceased's relatives and has coffee.  After the services there is more coffee, then dinner and usually a few hours after dinner they have more coffee.  Some funeral!
Instead of wearing ourselves out at a funeral (although we were invited to attend) Olga, Gustaf Lunnaba and I went swimming in the river.  The water is brown-colored like iron and the mud is about six inches deep on the bottom.  But, oh! what fun we had.  The water, however, is colder in the afternoon that it is in the evening.  We usually go in swimming in the evening after the boys are through with their work.
That evening we all played Touring and acted silly, as usual.  "We made the old kitchen ring with our laughter".  I forget what we were laughing about--some jokes or other. 

Wednesday, November 26, 2014

Diary of Linnea Gord, June 29th, June 30th, July 1st, 1930

Some of the photos included in Linnea Gord Jensen's album also appear in Olga Malm Streeter's photo album. Olga Malm Streeter's album was scanned at the Pacific Lutheran University Scandinavian Immigrant Experience Archive.  It includes photos of visits Wilma, Tyra, and Olga made to their mother's family, also in Finland.  

SUNDAY, JUNE 29TH, 1930 -

Silgrund
Today we were dated up to go on a picnic with the Malax young folks.  We left home at 10 o'clock, boarded a boat at Åminneborg and arrived at Silgrund at about noon.  That afternoon was spent in drinking coffee, sailing, taking pictures, singing, laughing, and lying around doing nothing.  If there's anything I hate to do, it’s lie around doing nothing.  Olga and I went swimming, but it was so cold that we soon came out of the water.

Silgrund
We didn't leave Silgrund until about 7, and arrived home about 6:30.  At about 11 o'clock we all went to the hall--where a dance was just starting.  At first there was a violin and the organ for dance music.  Later Olga played violin and I played the organ.  They liked our music.  That was queer.

Silgrund
 


MONDAY, JUNE 30TH, 1930 -
The girls went to Petalax today to visit, but Auntie and I stayed home.  I got a big bundle of papers from home, so I spent most of the day reading them.  Spent the rest of the time writing letters.
 
TUESDAY, JULY 1ST, 1930
Today was rather a warm day, and we sat in the shade of the house and embroidered.  In the afternoon we worked for a while in the factory.

Saturday, November 22, 2014

Diary of Linnea Gord, Nineteen-Year-Old Piano Accompanist, June 28th, 1930

Lauri Kristian Relander, the President of Finland, happened to be in Vasa, Finland, on the day Linnea Gord, nineteen-year-old piano accompanist, went to town to meet her friend Edith Somppi:

SATURDAY, JUNE 28TH, 1930 -     I got up at about seven to get ready for the eight o'clock bus.  I was half-sleeping and half-dressed when Mrs. Malm came to the door and told me I'd better hurry because the bus left at 7:30 on Saturdays.  Then did I wake up!  I caught the bus, too.  I got to Vasa at 8:30 and I had an hour to wait before I would meet Edith.  I went into a restaurant and got a cup of coffee and then decided to walk around torget to kill time.  There seemed to be quite a bit of excitement around there, and soon I noticed that there was to be a parade or something.  Soldiers came marching up the street from the railroad station, and the street was lined on both sides with children holding flags.  Then the President of Finland came marching up the street with a lot of other big bugs.  I had come in to town on the right day, I guess, as they don't have much excitement like that very often in Vasa.
I met Somppis at about 9:30.  Edith and I first went and bought some candy and then went to a music store.  I wanted to get "Ty Lysar de Stjärnor" but they didn't have it.  Then I asked for "När Brollops Klockar Ringar", but they asked 24 marks for it, and I thought that was too much.  Edith laughed at my attempts to talk Swedish.  I made them understand what I wanted, at least.
We spent the afternoon at Edith's uncle's place.  We had plenty to talk about and the afternoon was soon gone.  Mr. Somppi and Edith and Helen took me to the bus.  (They are leaving for Helsingfors on Monday, so I guess I won't see them until we get back to old U.S.A.)
Malm Farm 1930
When I came home, I found everybody out.  The girls were at Sjölunds and Aunti was in Åminneborg, so I decided to go for a bicycle ride by my lonesome.  That evening, after supper, we all worked in the limonad factory.  It was a lot of fun, because we all danced and sang and laughed.  After we were through working, which was at about 11 o'clock, we had tea a biscuits and then went to bed.

Friday, November 21, 2014

The Computer, Which Was Library Surplus, Goes To Green PC.

As viewed on display, 2007
Tacoma Public Library offered surplus computers in 2007.  These sat unclaimed on the first floor for several weeks, at last I decided it would be okay if I bought one for twenty-five dollars.  Tom Stenger, a friend from First Lutheran Church, drove it to the apartment and I plugged it in - it worked.  It has been in different spots in the apartment, and has been great. 

After some years of use, on to Green PC
Most places no longer use floppy discs, and the computer only wrote on floppy discs.  Today, the computer with monitor, keyboard, and mouse, along with three empty discs, went on a truck to Green PC.  I replaced the surplus computer but continue to think very well of the great twentieth-century "hummer".    

Monday, November 17, 2014

Diary of Linnea Gord - Thursday and Friday, June 26th and 27th, 1930

Google Translation of the Diary Entry below:  Torsdag, juni 26 1930 - Malax OCH VAS

 Torsdag, juni 26 1930 - Malax OCH VASA

Moster och jag tog 08:00 bussen till Vasa. När vi kom dit var jag angelägen om att se mina bilder som höll på att skrivas ut, så vi skyndade till Felix Westers. Men de var inte redo, så vi gick promenader runt Torget. Där träffade vi tjejerna och vi alla gick shopping. Vi köpte fyra av kopparkaffekannor. Jag blev ganska förvånad över att alla mina bilder blev underbart. (Och bäst av allt, bara det kostade mig 35 ¢ en rulle för att låta trycka och i Tacoma kostar 40 ¢. Scotch! Det är mig överallt). Vi stod på gatan tittar på bilderna, och en eller två av de förbipasserande var nyfikna och tittade över axeln för att se också.
Vi hade middag på Central Hotel och gick sedan för att besöka en kvinna som hade varit en vän till min mamma när hon (min mamma) var i Malax. Den vanliga sak hände det - vi hade så mycket kaffe som vi nästan blev sjuk. Men vi hade blivit vana vid det då. Dessutom hade de kaffe bröd nog för ett regemente. Mrs Wickmans dotter var en mycket trevlig sångerska, och hon hade tagit engelska i skolan, så hon försökte sjunga "Pagan Love Song" för oss. Det var inte dåligt alls.
Fångas 04:00 bussen tillbaka till Malax. Det fanns en hel del av våra vänner på bussen innan vi lämnade. Helen Somppi, Esther tillbaka från Närpes, Johnnie, Hulda och Werner var där. Vi hade en hel del att prata om.
Paulus tog Olga och mig för en åktur på kvällen --to Åminneborg. Där såg vi hur strömming är rökt. Helt och spännande kväll!
27 juni 1930 -
En av dagens höjdpunkter var när jag fick två brev från Amerika - en från Ruth Nyberg och en från Ruth Rasmux. Det gjorde verkligen verkar bra att få brev från Amerika.
Vi åkte för en cykeltur på kvällen, och gjorde inte mycket av något annat. Pojkarna introducerade oss till en gav de kallade "Krig". Det är en hel del kul.

 
Front row, Marie Malm
Note:  Runeberg Special on train
Minneapolis, Minnesota 1930
Auntie and I took the 8 o'clock bus to Vasa.  When we arrived there I was anxious to see my snapshots that were being printed, so we hurried to Felix Westers.  But they weren't ready, so we went walking around the Torget.  There we met the girls and we all went shopping.  We bought four of the copper coffee pots.  I was quite surprised to find that all of my pictures turned out wonderfully.  (And best of all, it only cost me 35¢ a roll to have them printed, and in Tacoma it costs 40¢.  Scotch!  that's me all over).  We all stood on the street looking at the pictures, and one or two of the passers-by were inquisitive and looked over our shoulders to see, too.

We had dinner at the Central Hotel and then went to visit a woman who had been a friend of my mother's when she (my mother) was in Malax.  The usual thing happened there -- we had so much coffee that we almost got sick.   But we had gotten used to it by then.  Besides, they had coffee bread enough for a regiment.  Mrs. Wickman's daughter was a very nice singer, and she had taken English in school, so she tried singing "Pagan Love Song" for us.  It wasn't bad at all.
Caught the four o'clock bus back to Malax.  There were quite a few of our friends at the bus before we left.  Helen Somppi, Esther Back from Narpes, Johnnie, Hulda and Werner were there.  We had quite a lot to talk about.
Paul took Olga and me for a ride in the evening --to Åminneborg.  There we saw how strömming is smoked.   Quite and exciting evening!
JUNE 27, 1930 - 
One of today's highlights was when I received two letters from America--one from Ruth Nyberg and one from Ruth Rasmus.  It certainly did seem good to get letters from America.
We went for a bicycle ride in the evening, and didn't do much of anything else.  The boys introduced us to a gave they called "Krig".  It is quite a bit of fun.  
(Note:  "Krig" probably translates to the card game "War")

Saturday, November 15, 2014

Diary of Nineteen-Year-Old Piano Accompanist Linnea Gord Wednesday, June 25,1930

Translation by Google of the Entry below:  Vi var nu verkligen att vakna upp till det faktum att vi var verkligen i Malax , och även vi visste att vi hade massor av smutsiga kläder som hade ackumulerats under vår turné , så upp ur sängen fick vi ( tidigt vid 10:00 ) och proklamerade Washday . Som jag sa en gång , vi hade mycket att tvätta , så det tog oss nästan hela morgonen , men kläderna äntligen var ute på linjen torkning. Vid 04:30 på eftermiddagen , flickorna kvar för Vasa . ( De gick till en dans på kvällen och hade en stor tid och jag missade det . Om tolv av vårt gäng var där . Oh! Tja ! Det finns mer ändå att komma . )
Medan flickorna säkert glatt dansa , jag väntade och väntade på förbaskad el att komma något så att jag kunde järn mina kläder , men hör och häpna ! Bara för att jag ville att det skulle , gjorde el inte komma på alls . Om något sådant hände i Amerika , kraftbolagen säkert skulle ha tillräckligt med klagomål . Anledningen till att de inte slår på elen förrän sent i Finland är att en man som var roboten en gång medan du arbetar med trådarna , så nu vänder de strömmen helt för säkerheten först när de räkna det behövs inte .

WEDNESDAY, JUNE 25, 1930 - STILL MALAX
Front row, fifth, fourth and second
from Right, Olga, Wilma, Tyra Malm
(from their U.S. Train Ride)

We were now really waking up to the fact that we were really in Malax, and also we knew that we had plenty of dirty clothes that had accumulated during our concert tour, so up out of bed we got (early at 10 o'clock) and proclaimed washday.  As I once said, we had plenty to wash, so it took us nearly all morning, but the clothes finally were out on the line drying.  At 4:30 in the afternoon, the girls left for Vasa.  (They went to a dance in the evening and had a great time and I missed it.  About twelve of our gang were there. Oh! Well! There is more yet to come.)
Malax Store, 1930.  Marie Malm
Took snapshots on the trip
While the girls were no doubt gaily dancing, I waited and waited for the darned electricity to come one so that I could iron my clothes, but lo and behold! Just because I wanted it to, the electricity didn't come on at all.  If anything like that happened in America, the power companies certainly would have enough complaints.  The reason they don't turn on the electricity until late in Finland is because a man was electrocuted once while working on the wires, so now they turn the power off completely for safety first when they figure it is not needed.