Thursday, July 26, 2007

concert of scandinavian music

First Lutheran Church will have a concert of Scandinavian Music on Sunday afternoon, during the time Ethnic Fest is at the park.

partly-grown squirrels

One was showing the other how to dig in the potting soil in my tree.

Saturday, July 21, 2007


HAN SOM SÖKER EFTER VÅRA FÖRSVUNNA

The project of looking for Swedish people in the United States is compared to the story of the Good Shepherd.

Husmodern Number 43, 1938 (Part One)


HAN SOM SÖKER EFTER VÅRA FÖRSVUNNA

is the Husmodern article which discusses the trip made by Kyrkoherde Julius Wellhagen in search of those whose families had lost contact with them after their emigration to the United States.


Husmodern Number 43, 1938 (Part Two)

300 Brev - Kyrkoherde Wellhagen briefly quotes from some of the letters from people whose relatives in the United States had not been in touch with them for some time.

Thursday, July 19, 2007

rain for an hour

Where I picked up photos they told me it rained hard for a whole hour, with a pond on the street where I dodged through shrubs by a building to go around the corner.

Thursday, July 12, 2007

Husmodern Number 43, 1938 (Part Three)

Note: Laura Jensen is not fluent
in Swedish
These two paragraphs describe the West Coast encounter with Otto R. Karlstrom of the Compass Mission of Seattle in Summer, 1938


Det stod tämligen klart för mig att individuellt sökande efter alla dessa människor var en fysisk omöjlighet. ingen av dem kunde tänkas infinna sig till det väldiga släktmötet i Wilmington eller på planen framför svensk-museet i Philadelfia. De gamla adresserna dugde inte heller som ledtråd. Husen där de bott var kanske försvunna och själva kunde de vara i en annan del av Amerika. En mor frågar efter sonen "en tid i Minneapolis, sedan i skogarna." "I skogarna" är liktydligt med spåren av en flykting västerut, kanske till Washington, där otaliga svenskar arbetar i skogslägren. Men det lönar sig ju inte att söka på måfå i skogarna utan genom observation på platser dit arbetarna föras under pauser i arbetet. En adressavlämnare talar om Västkusten. Det ar en hel kontinent. Det kan hända att vederbörande bot i en storstad vid Stilla havet eller i en liten avkrok vid kusten. Den amerikanska landsbygden har milliontals hus, login och krypin. En människa där är som en knappnål i en hundramilaskog. Svenskar har arbetat i skogar och gruvor, svenska rallarnävar har vräkt undan hundratals mil av de väldiga naturhindren i Klippiga bergen där nu järnvägen förenar öst med väst. De kanske bor någonstans utefter järnvägen och har annan sysselsättning. En svensk rallare kommer inte bort, därtill är han av alltför hållbart virke.


På resan hade jag sällskap med den eminente kännaren av Svensk-Amerika, pastor O.R. Karlström, en småländsk sjöman, som efter fantastiska öden blev präst i Augustana-Synoden och föreståndare för den vittomspännande Kompassmissionen på Västkusten. Han lövade hjälpa mig och vi beslöt att utarbeta en lista, vid vars uppdelning vi skulle följa Augustanas gamla indelning av svenskcentra, sådan denna uppbyggts sedan 1860. Det finns 13 s.k. konferensområden, vartdera med en president i spetsen. Till dessa skulle vi lägga ett fjortonde, d.v.s. upptagande personer til sjöss, i Sydamerika eller utan egentlig U.S.A. -adress. Men det brådskade med tryckningen och manuskriptet var inte utarbetat i en handvändning. Vi hade inte råd att leja hjälp men vi infångade en präst som var på resa till en vilokur på Västkusten. Honom tog vi med oss till Pastor Karlströms lilla blockhus och satte honom i verksamhet med oss under två 18-timmars arbetsdygn. Resultatet var en åttaspaltig lista av en meters längd, upptagande samtliga adresser och ledtrådar i U.S.A. samt den efterfrågande parten i Sverige. I hundratals exemplar sändes denna lista ut over landet, till konferenspredikanterna, till konsulat och föreningar, till svenskspråkig press. Den löper nu genom storstädernas människohav genom Västerns och Kanada skogar, bland sjömän och fiskare och gruvarbetare, över prärierna och genom bergsbyarna. Namnen läsas av ett gäng skogsarbetare i Washington. 'Kalle K. - honom sporde jag i Alaska i somras', säger kanske en. Eller: "Han jobbar i en brädgård i Portland." Vid The Compass Mission i Seattle går dagligen ända till 800 svenskar ut och in, de läser listan och det upstår ett helt nät av kommunicering. Jag är säker på att det finns anledning att hoppas, att det framemot jul skall ha ingått en mängd livstecken från de eftersökta.Missed the show? Watch videos of the Live Earth Concert on MSN.

Husmodern, Number 43, 1938 (Part Four)

To Be Revised
At the end of this section of the article from Husmodern, the author refers to his errand (inspired by the Good Shepherd) also as a net - seventy years later, this effort reminds us of why the internet is called an net - the author reaches out into a "sea of people".

Tuesday, July 10, 2007

stellar's jay

Mid afternoon, on the bike I saw a Stellar's Jay loft up onto a cyclone fence. That was the start of bird watching, a Stellar's Jay on a tree branch, the top of the tree above, in Spanaway.

Thursday, July 5, 2007

bald eagle

It was quiet on the bike ride to the library. Then I stopped a moment, above was a shape I saw before, a bald eagle. We have a few bald eagles around here. When I walked past my window I once noticed a sparrow hawk in the tree. Blue sky, a few clouds, past some firewords litter where fireworks were illegal here, yesterday.